Přehled služeb

 • zastupování ve svěřených činnostech souvisejících se správou domu
 • vedení dokumentace a evidence technického stavu domu
 • zabezpečení běžné údržby a oprav společných prostor
 • zabezpečení revizí
 • zajištění havarijní služby
 • evidence, zajištění odečtů a kontrol měřidel
 • evidence předepsaných plateb a platební kázně
 • kompletní účetnictví
 • přehledy hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • podklady pro daňová přiznání
 • roční účetní závěrky
 • služby technika správce
 • správa a realizace veřejného a interního úložiště dokumentů
 • spoluúčast při organizaci a vedení Shromáždění vlastníků
 • právní servis ve spolupráci právní kanceláří, specializující se na problematiku SVJ a bytových družstev